محمد رفیعی موحد

نرم نرمک میرسد اینک بهار

در چنین روزی در سال 1369 بهار زندگی و شمارش معکوس خزان آن برای من آغاز شد  و همین 29 روزی که از آخرین سال دهه شصت باقی مانده بود باعث شد تا کوله باری از خاطرات سالهای دهه شصت را تا ابد به دوش بکشم! عکسهای طبیعت را ببینید.

 محمد رفیعی موحد

محمد رفیعی موحد

محمد رفیعی موحد

محمد رفیعی موحد

محمد رفیعی موحد

محمد رفیعی موحد

محمد رفیعی موحد

 محمد رفیعی موحد

محمد رفیعی موحد

محمد رفیعی موحد

نوشته شده در تاریخ شنبه 1 اسفند 1388    | توسط: محمد رفیعی موحد    |    |
نظرات()