مسافران نوروزی شهر قم

گزارش تصویری از مهمانان نوروزی شهر قم که در کمپ های معین شده برای نصب چادر و اتراق در سطح شهر قم ساکن شده اند

 

مسافران نوروزی در شهر قم

مسافران نوروزی در شهر قم

مسافران نوروزی در شهر قم

مسافران نوروزی در شهر قم

مسافران نوروزی در شهر قم

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 5 فروردین 1389    | توسط: محمد رفیعی موحد    | طبقه بندی: اجتماعی،     |
نظرات()