محمد رفیعی موحد

مردم قم سیزدهمین روز بهار را در طبیعت گذراندند

مردم قم همانند مردم دیگر نقاط کشور روز طبیعت را در پارکها و بوستانهای سطح شهر قم گذرانده و آیین سنتی سیزده به در را اجرا نمودند.

 

سیزده به در یا روز طبیعت - عکس: محمد رفیعی موحد

سیزده به در یا روز طبیعت - عکس: محمد رفیعی موحد

سیزده به در یا روز طبیعت - عکس: محمد رفیعی موحد

سیزده به در یا روز طبیعت - عکس: محمد رفیعی موحد

نوشته شده در تاریخ جمعه 13 فروردین 1389    | توسط: محمد رفیعی موحد    |    |
نظرات()